image2
פטור למע"מ בשדרות

GLOBESבנוגע לשאלה האם אין ניגוד אינטרסים בין הבחירות לראשות העיר להצעת החוק של פרץ אמר יועץ התקשורת של עמיר ואחלמה פרץ, תום וגנר: "ודאי שעמיר פרץ יהיה הראשון להתייצב לכל יוזמה שנועדת לסייע לתושבני שדרות הסובלים מאימת הקסאמים". "ברור שאחד מיתרונותיה של אחלמה פרץ הוא יכולתה לרתום לעזרת שדרות גם כוחות מחוץ לישוב ולראיה ניתן לציין את 10 חברי הכנסת מהסיעות השונות שהצטרפו להצעה".

להמשך הכתבה לחץ כאן