image2

עושים עליך תחקיר באחד מאמצעי התקשורת?

 המתחרים משמיצים אותך?

לקוחות מאוכזבים מאיימים להתקשר לעיתונאים?


אתה עומד בפני משבר תקשורתי ואסור לך להשאר אדיש!


פרסומים שליליים בתקשורת עלולים לפגוע באופן קשה ביותר בכל עסק, ארגון או אדם. כל מה שבנית במשך שנים עלול להתפורר בדקות מעטות בטלויזיה, ברדיו או בעיתון. ברגעים כאלו אתה צריך לידך מומחה בניהול משברים תקשורתיים מהשורה הראשונה שמכיר את התקשורת ואת הכתבים, יודע איך הם מתנהלים ומסוגל לגרום לביטול התחקיר או לפחות למזער את הנזקים.

 

 

תום וגנר, מנכ"ל  UPdate (אפדייט) תקשורת שיווקית , מתמחה בניהול משברים תקשורתיים, הקים וניהל את מחלקת המשברים התקשורתיים בארד תקשורת וליווה חלק מהמשברים הגדולים ביותר שהתרחשו בישראל בשנים האחרונות כולל ליווי שר הבטחון בתהליך פרסום דו"ח וינוגרד, שביתת הנכים וייעוץ בזמן משבר לגופים כמו : קופת חולים מכבי, התאחדות התעשיינים, ההסתדרות, מרכז השלטון המקומי ועוד.